2021 no. 204

AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA

LANDSVERORDENING van 7 december 2021 tot vaststelling van de begro- ting van de Dienst Openbare Werken voor het dienstjaar 2021

Uitgegeven, 22 december 2021

De minister van Justitie, Veiligheid en Integratie, ai. J.H.E. Croes

Pagina 2 Afkondigingsblad van Aruba 2021 no. 204

IN NAAM VAN DE KONING! DE GOUVERNEUR van Aruba,

In overweging genomen hebbende:

dat het in verband met artikel V.12, eerste lid, van de Staatsregeling van Aruba (AB 1987 no. GT 1) noodzakelijk is de begroting van de Dienst Openbare Wer-

ken voor het dienstjaar 2021 bij landsverordening vast te stellen;

Heeft, de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten, vastge-

steld onderstaande landsverordening: Enig artikel

De begroting van de Dienst Openbare Werken voor het dienstjaar 2021 wordt

vastgesteld als volgt:

Pagina 3 Afkondigingsblad van Aruba 2021 no. 204

AFDELING | KOSTEN EN MIDDELEN

Pagina 4 Afkondigingsblad van Aruba 2021 no. 204

Bor Begroting Omschrijving 2021 Kosten 00002 Dienst Openbare Werken 164 Openbare Werken 4100 Personeel 13,702,000 4200 Werkgeversbijdragen 3,951,800 4300 Goederen en diensten 31,800,900 4700 Bijdragen & afschrijvingen 458,900 164 Openbare Werken 49,913,600 49,913,600

00002 Dienst Openbare Werken

Pagina 5 Afkondigingsblad van Aruba 2021 no. 204

he Begroting Omschrijving 2021 Middelen 00002 Dienst Openbare Werken 164 Openbare Werken

8300 Retributies, leges & rechten 1,950,000 8400 Rechten, boeten en overige middelen 1,735,100 8700 Niet-belastingopbrengst 70,000 8810 Landsbedrijven en fondsen 46,158,500 164 Openbare Werken 49,913,600

00002 Dienst Openbare Werken 49,913,600

Pagina 6 Afkondigingsblad van Aruba 2021 no. 204

AFDELING Il INVESTERINGEN, KAPITAALUITGAVEN EN FINANCIERINGSMIDDELEN

Pagina 7 Afkondigingsblad van Aruba 2021 no. 204

Begroting knn 2021 OmSENEJVNG Investeringen & kapitaal uit- gaven 00002 Dienst Openbare Werken 164 Openbare Werken 6100 Onroerende goederen - 6300 Roerende goederen - 6910 Aflossing in lokale valuta 441,900 164 Openbare Werken 441,900

00002 Dienst Openbare Werken 441,900

Pagina 8 Afkondigingsblad van Aruba 2021 no. 204

Begroting Omschrijving 2021 Financierings- middelen 00002 Dienst Openbare Werken 164 Openbare Werken 7200 Verkoop kapitaalgoederen 1,000 7810 Verrekeningen overheidsdiensten 5 7820 Bijdrage kosten begroting 440,900 164 Openbare Werken 441,900

00002 Dienst Openbare Werken 441,900

Pagina 9 Afkondigingsblad van Aruba 2021 no. 204

Gegeven te Oranjestad, 7 december 2021 J.A. Boekhoudt

De minister van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Milieu, G.B. Wever

De minister van Financiƫn, Economische Zaken en Cultuur, X.J. Maduro

De minister van Justitie, Veiligheid en Integratie, R.G. Tjon